desktop_05500

Gboard ดึงดูดผู้ใช้ครั้งใหม่ด้วย Emoji Mini อีโมจิคูลๆสไตล์เรา!

ปฏิเสธไม่ได้ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างเทรนด์ความน่าสนใจได้ไม่ยากนั่นคืออีโมจิที่สามารถแสดงอารมณ์ของเราผ่านภาพเล็กๆได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่ง Gboard ก็รู้ถึงความต้องการของผู้ใช้งานและได้ทำการปล่อย emoji Minis ให้กับผู้ใช้งานใน Gboard ทุกๆคนแล้ว

image: wccftech

ฟีเจอร์ที่จ่อเข้ามาใน Gboard นั้นไม่ได้เป็นชุดอีโมจิเซ็ทใหม่หรือการเสิร์ชอีโมจิด้วยตัวอักษรที่เราพิมพ์ลงไปโดยฟีเจอร์นี้จะใช้อัลกอริธึ่มจาก Machine Learning เพื่อวิเคราะห์ใบหน้า โทนสีผิวและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ นอกจากนั้นยังสามารถแต่งอีโมจิของตัวเองในแบบที่ต้องการได้ด้วย หลังจากนั้น Gboard จะเอาไปสร้างเป็นอีโมจิออกมาให้เราโหลดใช้งานต่ออีกทีซึ่งก็ทำได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงอยู่ไม่น้อยทีเดียว

ฟีเจอร์ดังกล่าวก็จะเข้ามาทำให้ผู้ใช้งานนึกถึง Gboard เป็นอันดับแรกๆเมื่อต้องการจะใช้งานอีโมจิที่มีความเป็นตัวของตัวเองและดุลงตัวกับปัจจุบันที่อีโมจิเป็นที่นิยมมีผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไป

image: digital trends

CREDITS: DIGITAL TRENDS // WCCFTECH

 


Also published on Medium.

Comments
Pin It on Pinterest

Share This