Galaxy Note 10 จะมาพร้อมข้อมูลอากาศที่แม่นขึ้นอีกระดับแล้ว!

Galaxy Note 10 จะมีข้อมูลอากาศที่แม่นขึ้นอีกระดับแล้ว!

ในอีกไม่ช้าผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy Note 10 จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาพอากาศที่มีความแม่นยำอีกระดับเมื่อ Samsung ประกาศว่าพวกเค้าได้ร่วมกับ Weather Channel เว็บไซต์คำนวณสาพอากาศชื่อดัง

image: ms power user

สำหรับสมาร์ทโฟนของ Samsung ที่จะได้ใช้งานข้อมูลที่แม่นยำของ Weather Channel ก็จะมีเพียง Galaxy Note 10 เท่านั้นในตอนนี้โดยผู้ใช้ Note 10 จะรับฐานข้อมูลด้านสภาพอากาศต่างๆจาก Weather Channel ผ่าน Samsung Weather ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนด้านสาพอากาศ แผนที่เรดาร์รวมไปถึงวีดีโอจาก The Weather Channel

ส่วนสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆของ Samsung คงต้องติดตามกันอีกทีว่าจะได้ใช้งานข้อมูลด้านสภาพอากาศของ Weather Channel ด้วยหรือไม่และเมื่อไหร่

image: phone arena

CREDITS: PHONE ARENA // MS POWER USER

 

Comments




Pin It on Pinterest

Share This