Dynamic Locking Windows 10 ฟีเจอร์ล็อคจออัตโนมัติ

Dynamic Locking ฟีเจอร์ล็อคจออัตโนมัติจ่อมาใน Windows 10!

ระบบปฏิบัติการ Windows 10 นั้นได้ผลการตอบรับที่ดีมากทีเดียวหลังจากปรับแต่งการใช้งานรูปลักษณ์รวมไปถึงความง่ายในการใช้งานและในตอนนี้ Microsoft ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นโดยเตรียมปล่อยอีกหนึ่งฟีเจอร์หนึ่งอย่าง Dynamic Locking ที่จะล็อคคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานไม่ได้สแตนด์บายอยู่ที่บริเวณหน้าจอเพื่อเป็นการเสริมเกราะป้องกันให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ฟีเจอร์ Dynamic Locking. นั้นเป็นที่รู้จักภายใน Microsoft ภายใต้ชื่อ Windows Hello ซึ่งทำหน้าที่ล็อคคอมพิวเตอร์เมื่อผู้ใช้งานอยู่ไกลห่างจากหน้าจอเป็นเวลา 10-15 นาทีแม้จะยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าฟีเจอร์ดังกล่าวจะทำงานภายใต้ขอบเขตใดบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการ Windows 10 ทั้งหลาย

IMAGE: wpxBOX

Also published on Medium.

Comments
Pin It on Pinterest

Share This