Tom Cruise แท็กทีม NASA ทำภาพยนตร์เรื่องแรกบนอวกาศ!

Tom Cruise แท็กทีม NASA ทำภาพยนตร์เรื่องแรกบนอวกาศ!

Tom Cruise เป็นอีกหนึ่งดาราชายอมตะที่แฟนๆให้ความสนใจเสมอไม่ว่าจะจับงานทำภาพยนตร์แนวไหนในทุกเวลาแต่ความสนใจถูกยกขึ้นไปอีกระดับเมื่อ Cruise นั้นจะร่วมกันกับ NASA ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแรกบนอวกาศ

credit: mashable benelux

ผู้บริหารอย่าง Jim Bridenstine เป็นผู้เปิดเผยประเด็นดังกล่าวด้วยตัวเองและชี้ว่า Cruise จะเป็นหนึ่งในทีมที่ออกไปนอกอวกาศเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์โดย Cruise จะอยู่ต่อที่สถานีอวกาศ

ส่วนรายละเอียดของตัวภาพยนตร์ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยมาแต่ก็นับได้ว่าเป็นประสบการณ์ในการต่อยอดการเล่นภาพยนตร์ของ Cruise ที่มักจะมีภาพยนตร์ผจญภัยยากต่อการคาดเดาออกมาเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีรี่ส์ภาพยนตร์ Mission Impossible 

credit: andover leader

CREDITS: ANDOVER LEADER // MASHABLE BENELUX

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This