Opera GX เบราว์เซอร์เกมส์แรกที่ปรับแต่งได้อย่างหลากหลาย!

Opera GX เบราว์เซอร์เกมส์แรกที่ปรับแต่งได้หลากหลาย!

Opera ได้ทำการปล่อย Opera GX  เบราว์เซอร์ใหม่สำหรับเล่นเกมส์โดยเฉพาะออกมาเป็นที่เรียบร้อยอันเป็นการเสริมคอลเลคชั่นเบราว์เซอร์อันมากมายของ Opera อีกหนึ่งอัน

เป้าหมายของเบราว์เซอร์ใหม่ของ Opera คือความสามารถในการปรับแต่งการใช้งานตัวประมวลผลให้สอดคล้องกับการเล่นเกมส์ต่างๆได้ซึ่งจะปรับจูนการเล่นเกมส์ต่างๆภายในเบราว์เซอร์นั้นมีความตรงประเด็นและมีความแม่นยำต่อการใช้งานในแต่ละเวลามากขึ้น

image: opera

จุดเด่นของ GX จะอยู่ในส่วนของ GX Control ที่ให้ผู้ใช้งานกำหนดได้ว่าจะปล่อยให้ตัวประมวลผลรวมไปถึงแรมใช้งานสูงสุดในระดับไหน อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายที่สำคัญของ GX คือการทำให้ระดับการทำงานมีความสมดุลสูงสุดและไม่ทำงานเกินส่วนอื่นๆ

นอกจาก GX Control แล้ว Opera จะมีส่วนของข่าวใน GX ด้วยโดยจะอยู่ที่ GX Corner ซึ่งจะมีรายละเอียดของเกมส์รวมไปถึงอัพเดทที่น่าสนใจให้แฟนเกมส์ติดตามอยู่เรื่อยๆ

image: opera -via- tech radar

CREDITS: TECH RADAR

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This