great habits of innovator

Great habits of innovator! อุปนิสัยที่ยอดเยี่ยมของนวัตกร

Great habits of innovator

65 Blogs ขอนำเสนอ 7 อุปนิสัยที่ยอดเยี่ยมของนวัตกรผู้พยายามพัฒนาให้โลกดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ผู้เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ เราจะมาดูกันว่านวัตกรนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

1. หาความเชื่อมโยง

นวัตกรชั้นยอดจะมีนิสัยอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาเป็นนักคิดตัวยงและความสามารถในการสังเกตทำให้เขาสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่เข้ากันหรือประเด็นที่่ไม่ใกล้เคียงกันได้ เมื่อเราเชื่อมต่อประเด็นต่างๆเข้าด้วยกันแล้ว จะทำให้เราเห็นมุมมองของความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน

2. ถามสิ่งสำคัญ

นวัตกรทั้งหลายเต็มไปด้วยความสงสัยใคร่รู้ ชอบตั้งคำถามที่จะทำให้เขาเข้าใจมุมมองใหม่ๆ รวมทั้งเปลี่ยนความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้องได้ด้วย การพัฒนาทักษะนี้ไม่ใช่การนึกคำถามทั่วๆไปแต่เป็นการนึกคำถามที่ทำให้เข้าสู่คำตอบเรื่อยๆ

3. ลองสิ่งใหม่

นวัตกรมีนิสัยในการชอบลองความคิดใหม่ๆด้วยการสร้างแบบแผนการทำงานของสิ่งต่างๆ ลองนึกถึงสิ่งที่ Edison พูดสิ “ผมไม่ได้ล้มเหลวนะ ผมแค่รู้ 10,000 วิธีที่ไม่สำเร็จเท่านั้น” นวัตกรไม่จำเป็นต้องหาสิ่งใหม่ๆ เพียงมองสิ่งเดิมๆในมุมมองใหม่ๆ
great habits of innovator

4. หาจุดลงตัว

ไอเดียของนวัตกรรมที่ดีควรต้องสอดคล้องกับความคิดคนอื่นด้วยเพราะการที่นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องสอดคล้องมุมมองของนักคิด คนตั้งคำถามรวมทั้งนักปฏิบัติด้วย

5. กำหนดจุดประสงค์

การทำอะไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและถูกต้องตามเป้าต้องมีแรงผลักดันเพื่อบรรลุจุดประสงค์ในสิ่งต่างๆ จุดประสงค์ของนวัตกรหลักๆนั้นก็เพื่อสร้างผลกระทบและความแตกต่างในสิ่งที่ทำให้ได้ แรงผลักดันที่ต้องการจะทำให้สิ่งต่างๆรอบตัวดีขึ้นนั่นเองที่ทำให้นวัตกรมีพลังในการทำสิ่งต่างๆออกมา

6. ประสานไอเดียที่แตกต่าง

นวัตกรชอบที่จะรวมสิ่งแปลกและต่างเข้าไว้ด้วยกัน ความคิดสร้างสรรค์มักเกิดขึ้นเมื่อสองสิ่งผสานเป็นสิ่งใหม่ สิ่งนั้นมักจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ซึ่งอาจเกิดจากการทำงานใหม่ๆ หรือไปในสถานี่ใหม่เพื่อเชื่อมประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เดิมเข้าด้วยกัน

7. ปลูกฝังนิสัยนวัตกร

นวัตกรมีนิสัยแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสิ่งต่างๆ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดมาอย่างไร้เหตุผล การต้องคิดพัฒนาสิ่งเดิมๆให้ดีขึ้นนั้นต้องใช้แรงบันดาลใจ ความอุตสาหะและการอุทิศตนในระดับที่สูงมาก นวัตกรจึงต้องพยายามพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น อย่างน้อยก็ระดับที่เขาทำได้ก่ออน
great habits of innovator
BusinessInsider

Comments
Pin It on Pinterest

Share This