Autodraw Google ช่วยวาดรูป

Autodraw เว็บช่วยวาดรูปด้วยเทคโนโลยี Google AI!

บางทีการวาดรูปเพื่อสื่อความหมายต่างๆอาจไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปแล้วเพราะผลงานจากปัญญาประดิษฐ์ของ Google อย่าง Autodraw นั้นได้รับการเปิดตัวออกมาให้ผู้ใช้ทดสอบการวาดรูปเพื่อเอาไปใช้อีกทอดนึงได้เช่นกัน

ทั้งนี้ Autodraw. ได้รับการสร้างสรรค์ออกมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการวาดรูปสื่อความต่างๆซึ่งเป็นปัญหาของคนทั่วไปโดย Autodraw. นั้นเป็นการพัฒนาต่อยอดจากอีกเว็บปัญญาประดิษฐ์ของ Google ที่ช่วยในการจำความเกี่ยวข้องของรูปภาพอย่าง Quick Draw

IMAGE: TechCrunch

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบนี้จะทำให้ทุกคนสามารถนำเสนอภาพที่ต้องการสื่อความหมายได้ด้วยตัวเองจริงๆซึ่งเป็นอะไรที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วเพราะสามารถใส่รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆตามความคิดนึกแต่ละช่วงได้

IMAGE: TechCrunch

ทัังนี้เครื่องมือช่วยวาดอย่าง Autodraw. นั้นเปิดตัวออกมาให้ได้ใช้งานกันแล้ว ใครสนใจใช้ก็เข้าไปลองกันได้ตามความสะดวก


Also published on Medium.

Comments
Pin It on Pinterest

Share This