Bill Gates แนะนำการพัฒนาสมองแบบ Growth Mindset

การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาเพียงเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างมหาศาล เราจะมาดูรายละเอียดในประเด็นนี้กัน

Carol Dweck ศาสตราจารย์ภาควิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Stanford ผู้คิดค้นคำศัพท์ “growth mindset” ในหนังสือที่เธอแต่งขึ้นในปี 2007 “Mindset: The New Psychology of Success” โดยเจ้าของ Microsoft อย่าง Bill Gates ได้นำเอาวีดีโอของ Dweck ที่อธิบายการทำงานของ growth mindset ไปทวีตอีกด้วย

Dweck ได้ทำการแยกประเภทของ mindset ออกเป็น 2 อย่างคือ “fixed mindset” และ “growth mindset” นักเรียนประเภท fixed mindset จะเชื่อว่าความฉลาด ความสามารถพื้นฐานและพรสวรรค์ต่างๆเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนคนที่มี growth mindset จะเชื่อว่าเขาสามารถพัฒนาและปรับปรุงพรสวรรค์ ความสามารถโดยผ่านความพยายาม ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและการสอนจากครูที่ดีซึ่งลักษณะของคนประเภทนี้จะสามารถเรียนรู้อะไรก็ได้ถ้าเกิดมีสมาธิพอควร

growth mindset

Dweck ให้สัมภาษณ์ไว้ในวีดีโอว่า “เด็กหรือคนที่ได้รับคำชมอยู่บ่อยๆจะไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองสักเท่าไหร่ ไม่ชอบที่จะทำงานหนักเพื่ออะไรสักอย่าง”

โครงข่ายประสาทจะขยายตัวและพัฒนาเมื่อทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะสำเร็จหรือผิดพลาด

โดย Dweck ได้เขียนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่มี fixed mindset ในงานวิจัย “Even Geniuses Work Hard” พวกที่คิดว่าตัวเองฉลาดอยู่แล้วนั้นจะมีความเชื่อในลักษณะที่ว่า “ความฉลาดสามารถจัดการได้ทุกปัญหา” จึงส่งผลให้คนในประเภทนี้ไม่ได้ใส่ความพยายามลงไปในงานมากนักและเพ่งโทษคนอื่นเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ในขณะที่ประเภท growth mindset จะแก้ปัญหาได้ดีกว่าโดยเข้าไปมีส่วนร่วมและใช้ทุกวิธีในการจัดการกับปัญหา

BusinessInsider

Comments
Pin It on Pinterest

Share This