Apple University

Apple University สอนให้คิดเหมือน Jobs

Apple University

Apple University ซึ่งถูกก่อตั้งในปี 2008 เพื่อสอนการเป็นพนักงาน Apple รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรและประวัติของ Apple

รวมทั้งอาจมีการสอนเรื่องอื่นๆด้วย อาทิเช่น วิธีการรวมบริษัทที่ซื้อเข้ากับ Apple ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยกับสองอัจฉริยะรุ่นใหม่ของ Beats อย่าง Jimmy Iovine และ Dr. Dre

เอกลักษณ์ของ Apple

วิชาที่สำคัญยิ่งคือการเรียนรู้ว่าอะไรที่ทำให้ Apple เป็น Apple อยู่ในทุกวันนี้ด้วยการใช้ความแตกต่างระหว่างความล้มเหลวในการทำรีโมท 78 ปุ่มที่ใช้ร่วมกับ Google TV ในขณะที่ Apple มีปุ่มบนรีโมทเพียงแค่ 7 ปุ่มเท่านั้น นั่นเป็นการสื่อให้เห็นถึงปรัชญาในการทำผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมในองค์กร “Less is more” “เรียบง่ายแต่เข้าถึงได้ทุกสิ่ง”

นักเรียนในมหาวิทยาลัย Apple กล่าวว่า “เราต้องทบทวนสิ่งต่างๆซ้ำๆจนเราสามารถสื่อสิ่งนั้นๆได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ”

Jobs ได้มอบหมายให้ Joel Podolny อาจารย์ภาควิชาการจัดการของมหาวิทยาลัย Yale เป็นหัวหน้าของโครงการและได้ชวนสมาชิกภาควิชาการจัดการจากหลายๆมหาวิทยาลัยมามีส่วนร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น Harvard, Stanford และ MIT

โดยมหาวิทยาลัย Apple จะมีการเปิดสอนตลอดทั้งปีที่ Apple สาขาใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ไม่ได้เต็มเวลาเหมือนมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปแต่อย่างใด

ไฮไลท์ Apple Campus ที่จะสร้างขึ้นในอนาคต

Apple University
BusinessInsider

Comments
Pin It on Pinterest

Share This