Technology

Articles
Monitor Firefox ยอดเครื่องมือตรวจความปลอดภัยอีเมลชิ้นใหม่!

Monitor Firefox ยอดเครื่องมือตรวจความปลอดภัยอีเมลชิ้นใหม่!

Mozilla ถือเป็นแบรนด์ทำเบราว์เซอร์ที่ให้ความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่ละคนเป็นอย่างมากซึ่งเบราว์เซอร์ต่างๆของค่ายทั้งหมดนั้นก็ยึดถือแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางมั่นคงเสมอมาทั้ง Firefox / Firefox Developer บนเดสก์ท็อปหรือ Firefox / Firefox Rocket / Firefox Focus / Firefox Nightly บนสมาร์ทโฟนเองก็ไม่ได้หลุดออกจากแนวทางของพวกเค้า เช่นเดียวกับล่าสุดที่ Mozilla..

Pin It on Pinterest