Creativity

Articles
Parenthood โฆษณา iPhone 5s ใหม่จาก Apple

Parenthood โฆษณา iPhone 5s ใหม่จาก Apple

Apple สร้างโฆษณาชื่อ Parenthood โดยคำว่า Parenthood ถ้าแปลตรงตัวก็มาจากคำว่าความเป็นพ่อเป็นแม่นั่นเอง ซึ่งตัวโฆษณาก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ iPhone ของคนที่เป็นพ่อแม่

บินไปสู่โลกใหม่กับ NASA Starship Enterprise

บินไปสู่โลกใหม่กับ NASA Starship Enterprise

Mark Rademaker ได้ร่วมกับ Dr. Harold White จาก NASA สร้างรูปจำลองนี้ขึ้น Dr.White และทีมงานคิดว่ายานอวกาศนี้จะสามารถทำให้เร็วกว่าความเร็วของแสงได้ด้วยเทคโลโนยีการขับเคลื่อน Alcubierre Drives ซึ่งได้ช่ือมาจาก Miguel Alcubierre ผู้คิดค้นทฤษฎีนี้ ในทางทฤษฎียานอวกาศจะไม่ได้เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงจริงๆ แต่จะทำการบิดเบือนอวกาศโดยการหดอวกาศด้านหน้าให้แคบลงและยืดอวกาศด้านหลังยานให้กว้างขึ้น ซึ่งจะทำให้ความเร็วของยานเพิ่มขึ้นได้แบบไม่คาดคิดมาก่อน

Pin It on Pinterest