Google Business Messages ใกล้แลนดิ้งบน Google Maps / Search!

Google Business Messages ใกล้มาบน Maps / Search!

ก่อนหน้านี้การส่งข้อความหาบรรดาแบรนด์หรือธุรกิจบนโลกของ Google อย่าง Google Business Messages นั้นจำเป็นที่จะต้องผ่านทาง Google My Business แอพพลิเคชั่นที่เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ในแต่ละแบรนด์เอาไว้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานแบบบุคคลก็ไม่ได้โหลดติดเครื่องเอาไว้ทุกคนซึ่งทำให้ปริมาณในการรับส่งข้อความนั้นยังน้อยอยู่แต่มันกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบแล้ว

credit: 9to5google

Google จะต่อยอดให้ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความหาธุรกิจต่างๆจากใน Google Maps และ Google Search ได้ทันทีเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการจากตัวแบรนด์ได้มากกว่าเดิม

แน่นอนว่าการอัพเดทใหม่นี้จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งลูกค้าและแบรนด์ต่างๆให้ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นซึ่งใช้เวลานานทีเดียวกว่าที่จะออกโรงในไม่ช้านี้

credit: google blog

CREDITS: GOOGLE BLOG // 9TO5GOOGLE

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This