Scio บอกได้ว่าอาหารที่เรากิน มีแคลอรี่เท่าไหร่

[TS-VCSC-Icon-Box-Tiny style=”icon_left” box_background_type=”color” box_background_color=”#ededed” box_background_pattern=”images/pattern/00.jpg” title=”กินอย่างนี้จะอ้วนไหม กินอย่างนั้นแคลอรี่เท่าไหร่? Scio มีคำตอบให้คุณ” title_size=”24″ title_weight=”inhert” title_color=”#000000″ title_align=”center” icon_replace=”false” icon=”ts-awesome-cutlery” icon_color=”#000000″ icon_size_slide=”36″ icon_margin=”10″ icon_frame_thick=”1″ icon_frame_color=”#000000″ icon_padding=”5″ box_border_color=”#000000″ box_border_thick=”1″ read_more_link=”false” read_more_style=”1″ read_more_target=”_parent” animations=”false” animation_effect=”ts-hover-css-” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/TS-VCSC-Icon-Box-Tiny]

 จะเป็นอย่างไรหากเราสามารถสแกนผลแอปเปิลในร้านค้าและสามารถรู้ได้ว่ามีส่วนประกอบจากอะไร มีปริมาณกี่แคลอรี่ หรือมีความหวานเท่าไหร่ นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งกำลังทำให้มันมีความเป็นเป็นไปได้ขึ้นมาแล้ว

scio_scan_Apple

Scio เป็นตัวเซนเซอร์โมเลกุลขนาดเล็กมากซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรโดย Consumer Physics Inc., ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุง เทล อาวีฟ ประเทศอิสราเอล ระบบการทำงานนั้นไม่ซับซ้อน เพียงแค่เราวางเซนเซอร์ใกล้ของที่เราต้องการข้อมูล จากนั้นกดปุ่มค้างไว้ 2 วินาที Scio จะวิเคราะห์ส่วนประกอบภายในของของดังกล่าวได้ทันที และหลังจากนั้นจะส่งข้อมูลผ่านทางระบบ cloud ไปยังมือถือของผู้ใช้งาน และทำการแสดงข้อมูลที่เราต้องการผ่านทางหน้าจอ

ในขณะเดียวกันบริษัทกำลังพัฒนาต้นแบบของ Scio ซึ่งยังไม่ได้มีการผลิตสินค้าจริงขึ้น นักพัฒนาของอุปกรณ์ดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น project ที่ผ่านมา เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 6,200,000 บาท และเงินสนับสนุนรวมตลอดโปรเจ็คกว่า 77,500,000 บาทเลยทีเดียว

[TS-VCSC-Lightbox-Gallery content_images=”9176,9174,9172,9171,9170,9169,9167″ content_images_titles=”Scio” content_style=”grid” data_grid_breaks=”240,480,720,960″ data_grid_space=”2″ data_grid_order=”false” lightbox_pageload=”false” thumbnail_position=”bottom” thumbnail_height=”100″ lightbox_effect=”random” lightbox_autoplay=”false” lightbox_speed=”5000″ lightbox_backlight=”auto” lightbox_backlight_color=”#ffffff” lightbox_social=”true” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/TS-VCSC-Lightbox-Gallery]

Comments
Pin It on Pinterest

Share This