Google Translate บน Android เตรียมปล่อย Dark Mode เต็มตัว!

Google Translate บน Android เตรียมปล่อย Dark Mode เต็มตัว!

Google Translate เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในหลายๆกรณีไปแล้วซึ่งผู้ใช้ต่างก็ใช้งานมันในทุกๆอุปกรณ์และล่าสุดมันใกล้ที่จะได้อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เป็นเทรนด์อย่าง Dark Mode แล้ว

แม้ก่อนหน้านี้จะปรากฏโหมดดาร์คภายใน Translate สำหรับผู้ใช้บางคนที่ตั้งค่าธีมดาร์คไว้ประจำเครื่อง อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่ Dark Mode ที่มาจากตัวแอพเองซึ่งขาดความสม่ำเสมอต่างไปจากล่าสุดที่บรรจุเข้าไปในตัวแอพเองเลย

credit: google watch blog

Dark Mode จะเข้ามาอยู่ใน Translate ตั้งแต่เวอร์ชั่น 6.10 เป็นต้นไปซึ่งจากภาพแสดงให้เห็นว่ามันดำทึบในทุกๆส่วนของแอพยกเว้นพวกสัญลักษณ์และตัวหนังสือที่จะยังเป็นสีน้ำเงินและสีขาวเพื่อให้ผู้ใช้ยังมองเห็นได้

credit: android police

CREDITS: ANDROID POLICE // GOOGLE WATCH BLOG

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This