Google Messages บนแอนดรอยด์เริ่มปล่อยแอนิเมชั่นอีโมจิให้ใช้!

Google Messages บนแอนดรอยด์เริ่มปล่อยแอนิเมชั่นอีโมจิให้ใช้!

Google เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารมากขึ้นในระยะหลังซึ่งหนึ่งในแอพพลิเคชั่นที่พวกเค้าต้องการดันขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการแชทบนสมาร์ทโฟน Android ก็คือ Google Messages ซึ่งในปีนี้มีความคืบไปไม่น้อยจากความสามารถในการส่งข้อความโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในหลายๆประเทศเรื่อยมาจนถึงล่าสุดที่เพิ่มลูกเล่นในระหว่างการส่งข้อความ

credit: google -via- engadget

Messages จะทำการเพิ่มความสามารถส่ง emoji ภายในแอพพลิเคชั่นเข้ามาในแอพบนสมาร์ทโฟนซึ่งการเริ่มต้นใช้งานของมันก็ทำได้โดยการแตะข้อความที่ต้องการตอบสนองค้างเอาไว้ จากนั้นจะปรากฏ emoji ในแอนิเมชั่นแบบเล็กๆให้เลือกใช้งานอีกที  ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเปิดฟีเจอร์แชทในแบบ RCS ก่อนถึงจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้

จากรูปพอจะแสดงตัวอย่าง emoji บน Messages ได้ดีทีเดียวซึ่งนอกจาก emoji แล้ว Google ก็ใกล้ที่จะปล่อย Smart Reply ฟีเจอร์ช่วยตอบอัจฉริยะที่จะเข้ามาทำให้เราส่งข้อความได้ไวมากขึ้นจากการแนะนำข้อความที่ตัวแอพมีให้อยู่แล้ว

credit: xda

CREDITS: XDA // ENGADGET

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This