Google Maps จ่อให้สร้าง Street View จากสมาร์ทโฟนในทันที!

Google Maps จ่อให้สร้าง Street View ผ่านสมาร์ทโฟนทันที!

Google Maps ใกล้ที่จะปล่อยฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจอีกอันนึงออกมาแล้วโดยผู้ใช้สามารถทำ Street View หรือรูปมุมมองท้องถนนด้วยการใช้แค่โทรศัพท์เท่านั้น อย่างไรก็ตามฟีเจอร์นี้จะสามารถใช้ได้แค่ในระบบ Android และจำเป็นที่ต้องรองรับการทำงานร่วมกับ ARCore ก่อนเป็นอันดับแรก

credit: google blog

แม้นักเก็บภาพบนท้องถนนของ Street View จะสามารถเก็บรวบรวมภาพต่างๆได้มากกว่า 170 พันล้านภาพเข้ามาในโลกของแผนที่ อย่างไรก็ตามนั่นก็ยังไม่อาจจะครอบคลุมถนนหนทางต่างๆได้โดยเวอร์ชั่นเบต้าของมันถูกเทสแล้วเทสอีกในช่วงที่ผ่านมา

ฟีเจอร์ดังกล่าวจะออกโรงให้ใช้งานก่อนในบางเมือง บางประเทศ อย่างเช่น Toronto, New York, Austin, Nigeria, Indonesia, and Costa Rica ก่อนจะกระจายให้เมืองรวมไปถึงประเทศอื่นๆใช้งานกันต่อในไม่ช้า

credit: google blog

CREDITS: GOOGLE BLOG

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This