Google Gesture แอพแปลภาษามือเป็นภาษาพูด

Google Gesture App Translate

ข่าวล่าสุดกับแอพพลิเคชั่นตัวใหม่ของ Google ที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาให้สามารถช่วยเหลือผู้คนที่ไม่เข้าใจภาษามือ ให้สามารถเข้าใจภาษาดังกล่าวในรูปแบบ Realtime ได้แล้ว นักศึกษากลุ่มหนึ่งจาก สถาบันการศึกษาที่ Berghs School of Communicationใน Stockholm ประเทศสวีเดน กำลังขะมักเขม้นอยู่กับการทำให้แอพพลิเคชั่นตัวนี้ของ Google เอง ให้สามารถถอดภาษามือเป็นประโยค หรือคำพูดได้ นักศึกษาดังกล่าวเป็นทีมงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าแข่งขันแนวความคิดสร้างสรรค์ที่งาน Cannes Lion International Festival (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

แอพพลิเคชั่นที่ Google และ นักศึกษากลุ่มนี้กำลังพัฒนาอยู่คือ Goole Gesture นั่นเอง

แอพพลิเคชั่นดังกล่าวนี้ต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะสายรัด โดยสายรัดดังกล่าว จะถูกนำไปมัดไว้บริเวณกล้ามเนื้อแขน เพื่อคอยตรวจจับความเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแขน กระบวนการดังกล่าวน่าจะเป็นที่รู้จักกันดี โดยเราเรียกกันว่า  “การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ (Electromyography)” นั่นเอง ข้อมูลการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อดังกล่าวจะถูกส่งไปยังแอพพลิเคชั่นเพื่อทำการแปลผลลัพธ์ออกเป็นเสียง หรือเป็นคำตามท่าทาง หรือสัญลักษณ์ที่มีการกำหนดไว้อยู่แล้ว

Google Gesture Translate

แอพพลิเคชั่นนี้มีเป้าหมาย เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการแปลภาษามือ หรือท่าทางต่างๆให้ถูกต้อง และแม่นยำขึ้น เพื่อให้การสนทนาระหว่างผู้ที่มีปัญหาทางการพูด หรือบุคคลที่ไม่รู้ภาษามือ สามารถเข้าใจได้ตรงกันนั่นเอง

ถือได้ว่า Google Gesture  ที่มาพร้อมกับความสามารถนี้เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจเลยทีเดียว เพราะ Google เองเป็นได้ทำลายข้อจำกัดทางการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ดั่งปรัชญาอันหนึ่งของ Google  ที่ว่า

Beyond all boundaries

Comments
Pin It on Pinterest

Share This