Google Duo ใกล้ปล่อยโหมดคอลกลุ่มและวีดีโอผ่านเว็บ!

Google Duo ใกล้ปล่อยโหมดคอลกลุ่มและรองรับคอลผ่านเว็บ!

Google Duo เป็นอีกหนึ่งแอพเครื่องมือสื่อสารที่คุณภาพไปแล้วนั่นทำให้มันเป็นตัวเลือกสำคัญเวลาที่คนจะหาแอพเพื่อการคอลผ่านวีดีโอหรือในแบบเสียง ล่าสุด Duo เตรียมปล่อยฟีเจอร์ใหม่เพื่อที่จะเพิ่มความคล่องตัวในการคอลผ่านกลุ่มด้วย Family Mode แล้ว

credit: android headlines

การเพิ่มฟีเจอร์ดังกล่าวถือว่าเข้ากับเวลาที่เป็นอยู่ในตอนนี้มากทีเดียวที่โรคระบาดเล่นงานเราอย่างหนักและดูลงตัวที่แอพสื่อสารที่นิยมจะสร้างฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้การคอลกลุ่มดีขึ้น

นอกเหนือไปจาก Family Mode ที่กำลังมาแล้ว Duo จะเพิ่มเอฟเฟกต์ AR ให้ผู้ใช้แต่งเติมสีสันเวลาวีดีโอกับคู่สนทนาด้วยและใกล้ที่จะรองรับการวีดีโอคอลล์บน Chrome ในเร็วๆนี้แล้ว

credit: phone dog

CREDITS: PHONE DOG // ANDROID HEADLINES

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This