Apple Map

Apple ดวลแอพแผนที่กับ Google ด้วย Apple Map

Apple ได้พัฒนา Apple Maps ให้ดีมากขึ้นมากหลังจากไม่สำเร็จในการเปิดตัวของแอพพลิเคชั่นแผนที่ของตัวเองในปี 2012 ซึ่งทำให้ Google Map จากค่าย Google นำหน้าไปหลายช่วงตัวแต่สิ่งนั้นกำลังเปลี่ยนไปในตอนนี้ซึ่ง Apple ได้ทำการพัฒนา Apple Map ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นแผนที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์มากทีเดียว

Apple Map

Apple ได้วางกลยุทธ์ในการดึงคนที่ใช้แอพแผนที่ของ Google แล้วรู้สึกว่ามีปัญหากลับมา การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแผนที่ของ Apple ในครั้งนี้จะทำให้แอพพลิเคขั่นที่เกี่ยวกับแผนที่ๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น

Google Map ต้องพัฒนาตัวเองอย่างเร่งด่วนเพราะ Apple ขึ้นชื่อในเรื่องการทำกราฟฟิกและ interface ที่งดงามอยู่แล้ว ทั้งนี้ Apple ยังได้เตรียมเชื่อมโยงฟีเจอร์ของ Apple Map เข้ากับ Siri และ Passbook ด้วย

Apple Map

แม้ว่า Apple จะเข้าสู่แอพพลิเคชั่นแอพแผนที่ช้ามากเมื่อเทียบกับ Google แต่ทั้งนี้ Apple ก็ได้มีการเตรียม Apple Map มาค่อนข้างนานทีเดียวซึ่งเราสามารถคาดหวังถึงแอพแผนที่ที่สวยงามและมีจุดเด่นในด้าน UX และ UI ที่สุดยอดของ Apple ได้อย่างแน่นอน

Apple Map

Comments
Pin It on Pinterest

Share This